28. 06. 2022

V úterý 5. července (státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a ve středu 6. července (státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa) proběhne ve městě Frýdku-Místku svoz komunálního i tříděného odpadu dle harmonogramu. 

Skládka na Panských Nových Dvorech ve dnech státních svátků přijímá odpady pouze do 14. hodin. Sběrné dvory ve městě, třídící linka v Lískovci a kompostárna v Bruzovicích zůstanou uzavřeny.