Kontakty

KONTAKTY


Sídlo firmy

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní údaje

Datová schránka: frhtrrg
E-mail: info@frydeckaskladka.cz
GPS: 49°41 40.646″N, 18°23 35.404″E

Fakturační údaje
Profil zadavatele

IČO: 47151552
DIČ: CZ47151552

Profil zadavatele

POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ

Společnost Frýdecká skládka, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. není v právním postavení veřejného zadavatele dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a nestíhá ji povinnost postupovat při uzavírání smluv v rámci výkonu předmětu podnikání dle tohoto zákona. Uveřejňováním poptávkových řízení prostřednictvím profilu zadavatele se společnost Frýdecká skládka, a.s. nepovažuje za zadavatele dle ust. § 4 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

RYCHLÝ KONTAKT


SKLÁDKA

T:  +420 558 440 077
M: +420 603 881 670
E:  skladka@frydeckaskladka.cz

DISPEČINK
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

OBJEDNÁVKY NA PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 676
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

STŘEDISKO DOPRAVA
FAKTURACE

T:  +420 558 440 067
M: +420 735 179 795
E:  fakturace@frydeckaskladka.cz

OBCHODNÍ ÚSEK – SMLOUVY
Ing. Dagmar Jančáková

T:  +420 558 440 061
M: +420 732 753 154
E:  jancakova@frydeckaskladka.cz

KOORDINÁTOR ZAKÁZEK
Ing. Pavlína Blahutová

T:  +420 558 440 086
M: +420 733 791 467
E:  blahutova@frydeckaskladka.cz

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Dagmar Štajgrová

T:  +420 558 440 062
M: +420 604 285 775
E:  stajgrova@frydeckaskladka.cz

KOMPOSTÁRNA
Věra Szokalová

T:  +420 606 090 114
E:  kompostarna@frydeckaskladka.cz

SBĚRNÝ DVŮR
FRÝDEK, SLEZSKÁ

T:  +420 725 223 917
E:  slezska@frydeckaskladka.cz

SBĚRNÝ DVŮR
MÍSTEK, COLLOLOUKY

T:  +420 725 223 912
E:  collolouky@frydeckaskladka.cz

LIDÉ


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Richard Blahut

předseda představenstva

T:  +420 558 440 078
E:  blahut@frydeckaskladka.cz

Ing. Jaroslav Zezula

člen představenstva

T:  +420 558 440 079
E:  zezula@frydeckaskladka.cz

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

Petr Bezruč

středisko SKLÁDKA
vedoucí střediska

T:  +420 558 440 074
M: +420 603 881 671
E:  bezruc@frydeckaskladka.cz

Ing. Markéta Kardošová

středisko DOPRAVA
vedoucí střediska

T:  +420 558 440 065
M: +420 603 881 677
E:  kardosova@frydeckaskladka.cz

Ing. Marek Hrubý

středisko NEBEZPEČNÉ ODPADY a SEPARACE
vedoucí střediska

T:  +420 558 440 085
M: +420 733 347 236
E:  hruby@frydeckaskladka.cz

ZAMĚSTNANCI

STŘEDISKO SPRÁVA

Ing. Pavlína Blahutová

koordinátor zakázek

T:  +420 558 440 086
M: +420 733 791 467
E:  blahutova@frydeckaskladka.cz

Ing. Dagmar Jančáková

obchodní zástupce

T:  +420 558 440 061
M: +420 732 753 154
E:  jancakova@frydeckaskladka.cz

Ing. Martina Leifertová

Centrum vzdělávání | školitel
představitel vedení pro ISO

T:  +420 558 440 075
M: +420 735 179 790
E:  leifertova@frydeckaskladka.cz

Vladimíra Unruhová

hlavní účetní

T:  +420 558 440 082
M: +420 724 823 884
E:  unruhova@frydeckaskladka.cz

Dagmar Šrubařová

všeobecná účetní

T:  +420 558 440 084
M: +420 724 523 641
E:  srubarova@frydeckaskladka.cz

Gabriela Dobrozemská

úsek personalistiky a mezd

T:  +420 558 440 089
M: +420 725 223 988
E:  dobrozemska@frydeckaskladka.cz

Ing. Luděk Koláček

energetik

T:  +420 558 440 069
M: +420 736 533 919
E:  kolacek@frydeckaskladka.cz

STŘEDISKO SKLÁDKA

Jiří Procháska

fakturace – provoz Skládka

T:  +420 558 440 077
M: +420 603 881 670
E:  skladka@frydeckaskladka.cz

Jana Koláčková

příjem odpadů – provoz Skládka

T:  +420 558 440 077
M: +420 605 564 664
E:  skladka@frydeckaskladka.cz

Věra Szokalová

příjem a prodej – provoz Kompostárna

T:  +420 606 090 114
E:  kompostarna@frydeckaskladka.cz

STŘEDISKO DOPRAVA

Daniela Lyčková

 
dispečer – svoz komunálního odpadu

T:  +420 558 440 066
M: +420 725 080 836
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

Daniel Červenka

 
dispečer – svoz tříděného odpadu

T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 676
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

Martina Vašicová | Michaela Richterová

 
fakturace – provoz Doprava

T:  +420 558 440 067
M: +420 735 179 795 | +420 606 097 331
E:  fakturace@frydeckaskladka.cz

Markéta Hlawiczková

 
provozní pracovník – provoz Doprava

T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

STŘEDISKO SEPARACE A NEBEZPEČNÉ ODPADY

Pavlína Střelcová

fakturace a příjem odpadů – provoz Separace
provozní pracovník provozu

T:  +420 558 440 064
M: +420 736 422 259
E:  separace@frydeckaskladka.cz

Jarmila Hochelová

příjem odpadů – provoz Separace
provozní pracovník provozu

T:  +420 558 440 064
M: +420 736 422 259
E:  hochelova@frydeckaskladka.cz

Dagmar Štajgrová

fakturace – provoz Nebezpečné odpady
provozní pracovník provozu

T:  +420 558 440 062
M: +420 604 285 775
E:  stajgrova@frydeckaskladka.cz