Často kladené dotazy

Pod jednotlivými odkazy najdete radu/návod, jak a kam se obrátit v případě potřeby výměny popelnice, jak se zbavit objemného odpadu (např. nepotřebného nábytku), kam odložit nebezpečný odpad, nebo co dělat, když potřebujete odvézt hromadu suti, co dělat s nepoužitelnými léky, jak naložit s použitými jedlými oleji a tuky…

ODVOZ ODPADU - OBJEDNÁVKA VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU

Nabízíme k pronájmu velkoobjemové kontejnery pro odvoz stavebních nebo objemných odpadů.

Přehled nádob k pronájmu naleznete zde – NÁDOBY

KONTAKT:

DISPEČINK | středisko DOPRAVA

T:  +420 558 440 066
M: +420 603 881 676
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – přehled všech velkoobjemových kontejnerů naleznete pod odkazem „NÁDOBY“

VÝMĚNA NÁDOBY NA ODPAD - POPELNICE/KONTEJNERU


  POPELNICE: 110 litrů

KONTEJNER: 1 100 litrů

 

OBČAN MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

OBČAN MIMO MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Kontaktujte středisko DOPRAVA:

Frýdecká skládka, a.s.
středisko Doprava
T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

 

Kontaktujte obecní úřad

nebo

Frýdecká skládka, a.s.
středisko Doprava
T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE VLASTNÍKEM NÁDOBY, VÝMĚNU SI ZAJIŠŤUJETE NA VLASTNÍ NÁKLADY.

 

 

V případě požadavku na přistavení velkoobjemového kontejneru kontaktujte dispečink na tel. č. +420 558 440 066.

POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ NÁDOBY NA ODPAD - POPELNICE/KONTEJNERU

 


  POPELNICE: 110 litrů

KONTEJNER: 1 100 litrů

OBČAN MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

OBČAN MIMO MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Kontaktujte Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Zuzana Špoková
referent odpadového hospodářství
statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor životního prostředí a zemědělství
T: +420 558 609 516
E: spokova.zuzana@frydekmistek.cz

 

Kontaktujte obecní úřad

nebo

Frýdecká skládka, a.s.
středisko Doprava
T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

 

V případě požadavku na přistavení velkoobjemového kontejneru kontaktujte dispečink na tel. č. +420 558 440 066.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečné odpady, tj. léky, baterie, elektrospotřebiče, akumulátory, barvy, ředidla, oleje apod., lze odložit ve sběrných dvorech (občané města Frýdku-Místku odkládají nebezpečné odpady ZDARMA). Nebezpečné odpady je zakázáno odkládat u nádob na směsný komunální odpad. 

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ

KOVY

Kovové odpady je možné odevzdat ve sběrnách nebo ve sběrných dvorech. 

Plechovky od nápojů je možné odkládat do žlutých nádob na plasty – týká se pouze města Frýdku-Místku, popř. obcí zařazených do tohoto systému. V obcích, kde jsou umístěny speciální nádoby na kovy, lze kovové odpady odevzdávat do těchto nádob.

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ

PNEUMATIKY

Sjeté nebo poškozené pneumatiky lze bezplatně odevzdat v rámci zpětného odběru na některém ze sběrných míst po celé České republice. Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru, která se týká výrobců, distributorů a koncových prodejců. Odložení pneumatik do kontejnerů na směsný komunální odpad a separovaný odpad nebo do jejich blízkosti není dovoleno.

Pneumatiky se nesbírají ve sběrných dvorech na území statutárního města Frýdku-Místku, ale na k tomu určených místech zpětného odběru v autoservisech či bazarech. Aktuální přehled míst zpětného odběru provozovaných kolektivním systémem Eltma je dostupný na stránkách www.eltma.cz/sberna-mista. Pneumatiky jsou odebírány bez nároku na úplatu, bez požadavku na koupi nové pneumatiky či jiné služby a  bez rozdílu jejich značky nebo typu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Použité jedlé oleje a tuky je možné odevzdat do speciálních nádob umístěných ve městě nebo zdarma odevzdat ve sběrných dvorech.

UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA JEDLÉ OLEJE

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ

NEPOUŽITELNÁ LÉČIVA (LÉKY)

Neupotřebené léky mohou být předány k odstranění prostřednictvím každé lékárny; mohou být také odevzdány ve sběrných dvorech.

PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ