Středisko DOPRAVA

DISPEČINK

svoz komunálního odpadu
(svoz popelnic a kontejnerů, odpad. košů)

T:  +420 558 440 066
M: +420 725 080 836
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

DISPEČINK

svoz velkoobjemného odpadu
(přeprava VOK kontejnerů)

T:  +420 558 440 070
M: +420 603 881 676
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Ing. Markéta Kardošová | vedoucí střediska

 
T:  +420 558 440 065
M: +420 603 881 677
E:  kardosova@frydeckaskladka.cz

FAKTURACE

fakturace střediska DOPRAVA

T:  +420 558 440 067
M: +420 735 179 795, +420 606 097 331
E:  fakturace@frydeckaskladka.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Středisko DOPRAVA zajišťuje svoz:

≈ směsného komunálního odpadu z popelnic a  kontejnerů (o objemu 110 – 1 100 l)
≈ stavebních a velkoobjemových odpadů z 1 – 40 m3 kontejnerů
≈ odpadů z odpadkových košů ve města Frýdku-Místku
≈ ostatních odpadů a materiálů
≈ vytříděných složek směsného komunálního odpadu – papíru, plastu a skla
≈ nebezpečných odpadů dle ADR

Středisko DOPRAVA provádí opravy a servis vozidel zajišťujících svoz odpadů, opravy popelnic a kontejnerů.

HARMONOGRAMY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Harmonogramy svozu komunálního odpadu jsou platné pro město Frýdek-Místek.

HARMONOGRAMY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ_2023

SVOZOVÁ TECHNIKA

Při svozu odpadu je největší důraz kladen především na kvalitu služeb, dodržování harmonogramu svozu a udržování čistoty stanovišť nádob. Posádky vozidel jsou dispečersky řízeny přímo z centra umístěného v areálu dopravy na Pánských Nových Dvorech. Pro zajištění operativního řešení vzniklých provozních situací je zajištěno mobilní a GPS spojení s každou směnou zajišťující svoz.

Středisko Doprava disponuje celou škálou svozových vozidel od malých na přepravu košů, přes vozidla svážející popelnice a kontejnery až po vozidla přepravující velkoobjemové kontejnery.

Nádoby