Komunální odpad

FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M zajišťuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu i vytříděných složek směsného komunálního odpadu (separovaného sběru) z nádob o objemu 110 – 1 100 l (popelnice/kontejnery/zvony).

Kontakt:
T.  +420 558 440 066
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

Popelnice

Plastová – objem 120 a 240 litrů

Pozinkovaná – objem 110 litrů

Kontejnery

Plastový – objem 1 100 litrů

Pozinkovaný – objem 1 000 litrů

Intervaly svozu nádob na směsný komunální odpad

P 120/240 (popelnice o objemu 120/240 l) – 1 x týdně, 1 x 14 dní
K 1 100 (kontejnery o objemu 1 100 l) – 1 x týdně, 2 x týdně, 3 x týdně, 1 x za 14 dní

Separovaný sběr (plast, papír, sklo)

Svoz vytříděného komunálního odpadu – plastu, papíru a skla – provádíme z nádob o objemu 240 l, 1 100 l a ze zvonů o objemu 1,1 m3 a 2,1 m3.

Plastové kontejnery – objem 1 100 litrů

Plastové popelnice – objem 240 litrů

Intervaly svozu nádob na vytříděné složky směsného komunálního odpadu – separovaného sběru

P 120/240 (popelnice o objemu 120/240 l) – 1 x týdně, 1 x 14 dní, 1 x měsíčně
K 1 100 (kontejnery/zvony o objemu 1 100 l) – 1 x týdně, 1 x za 14 dní, 1 x měsíčně

Svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO)

Bionádoba – objem 240 litrů

V nádobě může být max. 50 kg bioodpadu.

Intervaly svozu nádob na biologicky rozložitelný odpad

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad jsou sváženy 1 x za 14 dní v období od dubna do listopadu.