Pronájem nádob | odvoz odpadu

PRONÁJEM NÁDOB

FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M nabízí k pronájmu popelnice (o objemu 110 nebo 240 l), kontejnery (o objemu 1 100 l) a velkoobjemové kontejnery (o objemu 1 – 40 m3). Popelnice a kontejnery jsou určeny pro pravidelný svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery lze využít pro odvoz stavebních nebo objemných odpadů.

 

PRO PRONÁJEM POPELNICE KONTAKTUJTE:

středisko DOPRAVA

T:  +420 558 440 066
M: +420 603 881 674
E:  doprava@frydeckaskladka.cz

PRO PRONÁJEM VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ KONTAKTUJTE:

DISPEČINK | středisko DOPRAVA

T.: +420 558 440 070
M: +420 603 881 676
E:  dispecer@frydeckaskladka.cz

 

ODVOZ ODPADU – PAUŠÁLY

Občanům města Frýdku-Místku nabízíme výhodné paušály za pronájem velkoobjemových kontejerů a odvoz odpadu.

Modelový příklad:

Mám doma na ulici Klicperova stavební suť z vybourané zděné příčky, které se chci zbavit s využitím paušálu.

Přistavení 1 m3 kontejneru 360 Kč, na dobu jednoho dne 20 Kč/den, odvoz plného kontejneru 360 Kč, na skládce odpadu se pak účtuje podle skutečné váhy a druhu odpadu 1 t/425 Kč (stavební suť nesmí být znečištěná plastem, sklem, dřevem atd., jinak je za cenu 1 t/1 675 Kč).

Celkem tedy zaplatím při váze 1 t (360+20+360+425) + 21 % = 1 410 Kč
Poznámka: Ceny uvedené v modelovém příkladu jsou pouze orientační, jednotkové ceny je nutno ověřit v cenících; nejedná se o nabídku.

PRO PŘEHLED VÝŠE PAUŠÁLU DLE JEDNOTLIVÝCH ULIC VE FRÝDKU-MÍSTKU A ZAŘAZENÍ ULIC DO JEDNOTLIVÝCH ZÓN NALEZNETE POD ODKAZY „PAUŠÁLY“ A „PAUŠÁLY-ZÓNY“.

PAUŠÁLYPAUŠÁLY_ZÓNY