Pro města, obce

NABÍZENÉ SLUŽBY

Městům a obcím nabízíme komplexní služby v oblasti nakládání s odpadem:

≈  sběr a svoz směsného odpadu z popelnic a kontejnerů
≈  sběr a svoz objemných kontejnerů
≈  sběr a svoz separovaného odpadu – papíru, plastů, skla, nápojových kartonů
≈  svoz nebezpečných odpadů
≈  zpracování ročního hlášení o odpadech

a vždy i něco navíc:
≈  bezplatné poradenství
≈  navrhování optimálních systémů pro nakládání s odpady
≈  spolupráci při zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek
≈  soutěže pro školy ve sběru papíru a PET lahví

 

KONTAKT

Ing. Pavlína Blahutová
koordinátor zakázek

T:  +420 558 440 086
M: +420 733 791 467
E:  blahutova@frydeckaskladka.cz