01. 07. 2024

Společnost Frýdecká skládka, a.s. informuje o aktuálně probíhajících poptávkových řízeních.

Oprava sociálního zařízení a rozvodů TUV v budově č. 3
    Termín podání nabídek: 12. 7. 2024 do 11.00 hod.

Nákup výpočetní techniky
   Termín podání nabídek: 12. 7. 2024 do 10.00 hod.

Bližší informace naleznete pod odkazem POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ.