06. 04. 2020

V pátek 10. dubna 2020, tj. na Velký pátek, bude ve Frýdku-Místku proveden svoz komunálního odpadu dle stanoveného harmonogramu. Na Velikonoční pondělí (13. dubna 2020) svoz komunálního odpadu neproběhne, vyjma svozu kontejnerů na sídlišti Slezská ve Frýdku a svozu odpadkových košů ve městě. Kontejnery a popelnice, které měly být svezeny v pondělí 13. dubna, budou vyvezeny v náhradním termínu v sobotu 11. dubna.

V sobotu (11. dubna) se tak uskuteční svoz popelnic v Místku, např. z Kolaříkova sídliště, ul. Ostravské, ul. Kollárova, Ondrášova, Raisova, Vojanova, Erbenova, Hálkova, Březinova, Piskořova, Libušina. V místních částech Lysůvky a Zelinkovice proběhne svoz bioodpadu a ve Skalici pak svoz plastů; plasty budou svezeny i na sídlišti Slezská. V celém městě Frýdku-Místku budou svezeny kontejnery, které se běžně svážejí v liché pondělí, vyjma sídliště Slezská, kde proběhne svoz v termínu v pondělí 13. dubna.

Nádoby na odpady od právnických osob, popř. živnostníků, se svozem připadajícím na 10. dubna a 13. dubna, budou svezeny v nejbližším možném termínu.

Sběrné dvory jsou v den státních svátků zavřeny, otevřeny budou pouze v sobotu 11. dubna v době od 8. hodin do 14. hodin; sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech a kompostárna v Bruzovicích budou od pátku 10. dubna až do pondělí 13. dubna uzavřeny. Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech bude v provozu v pátek 10. dubna a v sobotu 11. dubna v době od 6.30 do 14. hodin; v pondělí 13. dubna zůstanou brány skládky zavřené.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.