18. 03. 2020

Upozorňujeme občany – fyzické osoby – že Vláda České republiky s účinností ode dne 16. března 2020 od 0.00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky a i s ohledem na stanovené výjimky v tomto usnesení není umožněno občanům využívat služeb skládky a ostatních zařízení provozovaných společností Frýdecká skládka, které jsou v současné době v provozu výhradně pro potřeby právnických osob a pro živnostníky.

Přijetí odpadu na skládku a na kompostárnu od občanů není možné. Neprobíhá ani prodej materiálů občanům (např. zeminového substrátu, kompostu).

Společnost Frýdecká skládka nadále zajišťuje svoz komunálního odpadu ve městě a v přilehlých obcích. Sběrné dvory jsou uzavřeny.

Upozorňujeme zároveň, že odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, a to i mimo nádoby, je přestupkem s možností uložení sankce do výše 50 tis. Kč a vyzýváme občany, aby neodkládali objemné a nebezpečné odpady u nádob na odpady.

Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

AKTUALIZOVÁNO DNE 24. 3. 2020