09. 08. 2019

Společnost Frýdecká skládka ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek zavádí od srpna ve městě sběr plechovek od nápojů, tj. plechovek od piva, koly, energetických nápojů apod.; vhazovat se budou společně s plasty do žlutých kontejnerů. Ostatní kovový odpad lze odevzdávat na sběrných dvorech.

„Společné třídění plechovek od nápojů s plasty nebude vyžadovat přistavení dalších speciálních kontejnerů na další druh odpadu. Už teď na sídlištích bojujeme s nedostatkem místa pro umístění popelnic. Společné vhazovaní plechovek a plastů do žlutých kontejnerů tak vidíme jako nejlepší řešení,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký.

„Po vysypání žlutého kontejneru do sběrného vozidla bude jeho obsah dopraven na dotříďovací linku v Lískovci, kde dojde k ručnímu oddělení plechovek od plastů. Následně budou obě tyto komodity předány k dalšímu využití“, doplnil předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut s tím, že v návaznosti na ruční třídění nebude z hygienických důvodů a zajištění bezpečnosti pracovníků na dotříďovací lince možné třídit konzervy, ve kterých zůstávají zbytky potravin a často mají ostré hrany.

V září bude zahájen pilotní projekt sběru bioodpadu na sídlištích. Ten byl dosud svážen jen od rodinných domů. Na žádosti občanů budou hnědé kontejnery na bioodpadu, o objemu 770 l, zkušebně rozmístěny také na sídlištích – viz seznam níže. Do hnědých kontejnerů budou moci lidé vyhodit zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale také zeminu z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu. Bioodpad ze sídlišť bude svážen 2 x týdně. Obsah nádob skončí v kompostárně, kde se zpracuje na kompost a kvalitní zeminový substrát. Na konci roku bude projekt vyhodnocen a bude rozhodnuto, zda se sběr bioodpadů na sídlištích rozšíří i do dalších lokalit.

Seznam rozmístění nádob na bioodpad ve městě:

M. Magdónové 231

Bruzovská 308

Novodvorská 3051

Novodvorská 3072

Dobrovského 3094

J. Lohrera 686

Československé armády 1946

Frýdlantská 159

Bezručova 2267

Mozartova 1779