06. 04. 2018

V minulých letech mohli občané Frýdku-Místku odkládat na jaře a na podzim objemné odpady do velkoobjemových kontejnerů, které byly přistaveny na 63 místech ve městě. Od letošního roku je možné zbavovat se rozměrných odpadů téměř po celý rok, velkoobjemové kontejnery jsou rozmísťovány v březnu, květnu, červenci, září a listopadu; stanoviště přitom zůstala zachována.

Po březnovém jarním úklidu přichází na řadu květnové rozmístění velkoobjemových kontejnerů, které proběhne od 14. května do 24. května; datum a místo umístění kontejneru jsou uvedeny v harmonogramu v příloze. K přistavení dojde vždy dopoledne uvedeného dne nejpozději do 14. hodin a staženy budou kontejnery následující den dopoledne. Od pátku 25. května do pondělí 28. května bude velkoobjemový kontejner přistaven ve Skalici – Kamenci, na rozcestí.

Do velkoobjemových kontejnerů je možné odkládat starý nábytek (např. skříně, sedačky, židle, matrace apod.) nebo podlahové krytiny (např. koberce, linolea apod.), naopak do nich nelze ukládat nebezpečné odpady (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků a ředidel apod.) či stavební odpady. Kontejnery nejsou určeny ani k odkládání autobaterií a monočlánků, starých lednic a sporáků, mrazáků, televizorů a monitorů; tyto lze odložit zdarma ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru. Stejně tak neslouží velkoobjemové kontejnery pro bioodpady (větve, tráva apod.).

Odpady nesmí být odkládány mimo kontejnery; odložení odpadu vedle kontejneru je přestupek, který je možné postihnout pokutou až do výše 50 tis. Kč.

Objemné a nebezpečné odpady je možné odevzdat ve sběrných dvorech. Frýdecká skládka provozuje tři sběrné dvory a naleznete je ve Frýdku na sídliště Slezská a pod estakádou a v Místku na ul. Collolouky (vedle hypermarketu TESCO); otevřeny jsou od pondělí do pátku od 9. hodin do 17. hodin a v sobotu od 8. hodin do 14. hodin.

Stavební odpady je nutno odevzdat pouze na skládce na Panských Nových Dvorech, která přijímá odpady od pondělí do čtvrtku od 6:30 do 15. hodin, v pátek a v sobotu od 6:30 do 14. hodin.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.

Přílohy ke stažení