07. 12. 2017

V letošním roce o Vánocích bude svoz komunálního odpadu ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Na Štědrý den (neděle 24. prosince) nebude probíhat svoz odpadu, komunální odpady nejsou sváženy ve dnech pracovního volna. Od pondělí 25. prosince (první svátek vánoční – Boží hod vánoční) až do pátku 29. prosince proběhnou svozy odpadu dle harmonogramu.

Ke změně ve svozu odpadu oproti harmonogramu dojde pouze na Nový rok. V sobotu 30. prosince se uskuteční náhradní svoz za pondělí 1. 1. 2018 (Nový rok), tzn. že na Nový rok svoz odpadu neproběhne. Odpady nebudou sváženy ani na Silvestra, tj. 31. prosince (den pracovního volna – odpady se běžně nesvážejí).

V sobotu 23. prosince a v sobotu 30. prosince zajistí pracovníci Frýdecké skládky mimořádné svozy papíru a plastu z vybraných sídlišť. Mimořádný svoz papíru a plastu proběhne ze sídlišť Riviéra, Anenská (pouze svoz papíru), Růžový pahorek, Nad Lipinou, K Hájku a za nemocnicí a ze sídliště za katastrálním úřadem. Aby nedocházelo k přeplnění nádob na sklo, budou nádoby na frýdeckých i místeckých sídlištích vyvezeny v sobotu 30. prosince.

Skládka na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin (v pátek a v sobotu otevřeno pouze do 14. hodin), vyjma ve dnech 24. prosince, 31. prosince a 1. ledna, kdy bude skládka uzavřena.

Sběrné dvory neotevřou své brány od 24. prosince do 26. prosince a dále dne 31. prosince a 1. ledna. Sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude kromě těchto dnů uzavřen i v sobotu 23. prosince a 30. prosince.

Kompostárna v Bruzovicích bude mít zavřeno od soboty 23. prosince do úterý 26. prosince a od soboty 30. prosince do pondělí 1. ledna.

Svoz odpadu a provozní dobu sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Přílohy ke stažení