08. 09. 2017

Se začátkem školního roku je už po osmé spojena soutěž pro školy a školky v okrese Frýdek-Místek ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou, kterou organizuje společnost Frýdecká skládka, a.s. Cílem soutěže je podpora třídění odpadů a zejména zvýšit environmentální povědomí dětí v odpadovém hospodářství.

Soutěž probíhá od 4. 9. 2017 do 8. 6. 2018 a hodnotí se množství vysbíraných PET láhví v přepočtu na jednoho žáka. Nejlepší školy a školky získají za své úsilí finanční odměnu. Bližší informace jsou vedeny v příloze s názvem „Soutěž ve sběru PET láhví – info“; přihláška do soutěže je v příloze s názvem „BOŽKA – PŘIHLÁŠKA“.

Současně se sběrem PET láhví probíhá i soutěž ve sběru papíru s názvem „Soutěž s panem Popelou“. Soutěž určenou školám a školkám pořádá společnost FCC Česká republika, s.r.o. a organizačně ji zajišťuje společnost Frýdecká skládka, a.s. (v obcích, kde společnost Frýdecká skládka, a.s. provádí svoz separovaného odpadu). Shromážděný sběrový papír, tj. noviny, časopisy, sešity, letáky apod., je vykupován za smluvené ceny. V průběhu celého školního roku bude evidováno množství odevzdaného papíru z jednotlivých škol a po uzávěrce sběrové soutěže (v pátek dne 8. 6. 2018) bude vyhodnoceno a odměněno celkem 50 nejlepších škol v České republice. Hodnocení probíhá zvlášť v 5-ti regionech ve dvou kategoriích: podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka a podle celkového množství odevzdaného papíru. Každá z vítězných škol obdrží věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč (sportovní a výtvarné potřeby, společenské hry, reklamní dárky). Bližší informace jsou uvedeny v příloze s názvem „Soutěž ve sběru papíru – info“; pravidla soutěže jsou uvedeny v příloze s názvem „POPELA – PRAVIDLA“; výkupní ceny jsou uvedeny v příloze „POPELA – VÝKUPNÍ CENY“ a přihláška je ke stažení pod názvem „POPELA – PŘIHLÁŠKA“.

Přílohy ke stažení