02. 01. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změně provozní doby skládky komunálního odpadu a kompostárny na Panských Nových Dvorech. Kompostárna je otevřena v pracovní dny i v sobotu již od 6:30 hod., stejně jako skládka; sobotní provoz skládky a kompostárny končí již ve 12:30 hod.