13. 12. 2023

Svoz komunálního odpadu o Vánocích bude ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem, tzn. že i v pondělí 25. prosince (1. svátek vánoční) a v úterý 26. prosince (2. svátek vánoční) budou popelnice a kontejnery na odpady vyvezeny.

Ke změně ve svozu odpadu oproti harmonogramu dojde pouze na Nový rok. Svoz odpadů v pondělí 1. ledna 2024 neproběhne, nádoby budou svezeny již v sobotu 30. prosince. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu, a to v dnech 22. prosince a zejména po celý pracovní týden mezi svátky.

Skládka a kompostárna na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin, v pátek pak pouze do 14. hodin. V pondělí na Boží hod vánoční (25. prosince), v úterý na Štěpána (26. prosince) a v sobotu 30. prosince bude otevřeno pouze do 12. hodin. Na Štědrý den a v neděli 31. prosince zůstanou brány skládky a kompostárny uzavřeny; v neděli a ve svátky je skládka i kompostárna uzavřena celoročně (vyjma výše uvedeného provozu ve svátek). Ke standardnímu provozu, tj. od 6.30 hodin do 15. hodin, se skládka vrátí opět v úterý 2. ledna 2024.

Sběrné dvory neotevřou své brány v neděli 24. prosince, v pondělí 25. prosince, v úterý 26. prosince a dále v sobotu 30. prosince. V ostatních dnech platí u sběrných dvorů klasická provozní doba. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

Sběrný dvůr v Bruzovicích bude uzavřen v sobotu 30. prosince; v ostatních dnech platí běžná provozní doba. 

Vánoční provozní dobu skládky, sběrných dvorů a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. Vám přeje veselé Vánoce prožité hlavně ve zdraví a pohodě a v novém roce ať se jen a jen daří.

 

Přílohy ke stažení