09. 11. 2023

Statutární město Frýdek-Místek pořídilo z dotací 4 500 kusů žlutých plastových nádob na sběr a svoz směsných plastů a plechovek od nápojů od rodinných domů na území města. Cílem je lepší dostupnost sběrné sítě pro občany, což povede ke zvýšení množství vytříděných plastů a plechovek od nápojů a snížení množství odpadů ukládaných na skládku.
Dnešním dnem začala společnost Frýdecká skládka s rozvozem nádob; nádoby jsou postupně rozváženy k jednotlivým rodinným domům na území města, a to včetně jeho částí Chlebovice, Lískovec, Zelinkovice–Lysůvky, Panské Nové Dvory a Skalice. Do konce roku by měly být rozvezeny všechny. V případě, že při rozvozu nádob nebude nikdo zastižen, bude nádoba umístěna před rodinný dům na místo, ze kterého jsou sváženy popelnice na komunální odpad.

 

První svoz se uskuteční až v novém roce, tedy v lednu 2024. Žluté nádoby vystavené před domy před tímto termínem nebudou sváženy!
Svoz plastů a plechovek od nápojů ze žlutých nádob u rodinných domů bude celoroční, a to v intervalu jednou za dva týdny.
Se zavedením sběru a svozu plastů a plechovek od nápojů od rodinných domů bude snížena četnost svozu nádob (popelnic) na komunální odpad, a to ze stávajícího intervalu svozu 1 týdně na interval 1 za 14 dní!
Nádoby jsou vybaveny identifikačním čipem pro jejich evidenci a lokalizaci místa umístění. Každá nádoba je opatřena nálepkou se základními informacemi o tom, co lze do nádoby ukládat, a co nikoli.

Přílohy ke stažení