24. 03. 2023

V pátek 7. dubna, tj. na Velký pátek, budou ve Frýdku-Místku svezeny komunální odpady v souladu s platným harmonogramem. Změny ve svozu odpadu se dotknou Velikonočního pondělí. V sobotu 8. dubna budou svezeny kontejnery na komunální odpad i popelnice u rodinných domů v Místku a v Chlebovicích a také popelnice v Kozlovicích; popelnice je proto třeba v sobotu vystavit, aby mohly být vyvezeny.

V sobotu budou také mimořádně svezeny nádoby na tříděný odpad – plasty – nejen ve městě (pouze v části Místek), ale také ve Skalici, Starém Městě; v Nošovicích, Sviadnově a Vyšních Lhotách budou vyprázdněny i nádoby na papír. Vyvezeny budou i bionádoby v Chlebovicích, Zelinkovicích a Lysůvkách. Na Velikonoční pondělí 10. dubna Frýdecká skládka vyveze nádoby s odpadem ve městě Frýdku-Místku a v Dobré; svezeny budou i odpadkové koše ve městě. Plasty budou vyvezeny v Nošovicích, Dobré, Pazderné.

Sběrné dvory jsou v den státních svátků zavřeny, otevřeny budou pouze v sobotu 8. dubna v době od 8. hodin do 14. hodin, resp. sběrný dvůr v Bruzovcích pouze do 12. hodin; sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude od pátku 7. dubna až do pondělí 10. dubna uzavřen. Skládka odpadů na Panských Nových Dvorech bude v provozu v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna v době od 6.30 do 12. hodin; v pondělí 10. dubna zůstanou brány skládky zavřené.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.

Provoz sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Přílohy ke stažení