22. 02. 2023

Od 12. týdne se před rodinnými domy ve Frýdku-Místku začnou opět objevovat hnědé nádoby – od pondělí 20. března začíná Frýdecká skládka svážet bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat každých 14 dní, a to dle stanoveného harmonogramu – harmonogram je uveden v příloze, a to pro lichý a sudý týden.

Nádobu je třeba vystavit v den svozu již v šest hodin a do nádob je možné ukládat pouze kompostovatelné odpady (viz níže).

Odpad z hnědých nádob je odvážen na kompostárnu, kde se z něj zpracovává kompost a vyrábí zeminový substrát.

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

 

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

Na sídlištích ve městě je také rozmístěno celkem 34 ks sedmisetlitrových nádob určených pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu; tyto nádoby se sváží pravidelně každou středu.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

 • Dobrovského – u restaurace Vlasta
 • Novodvorská x Dr. M. Tyrše
 • Novodvorská 3051
 • Jeronýmova – naproti 425
 • Bruzovská 308 – u schodů
 • M. Magdonové 232 – u hříbku
 • Lískovecká 1747
 • Lískovecká – zahrádkářská osada u kříže
 • Lískovecká – zahrádkářská osada u srny
 • Dlouhá – zahrádkářská osada
 • Dlouhá – zahrádkářská osada
 • Dlouhá – zahrádkářská osada
 • Na Kopci 2685
 • Anenská – u TAXI Kaktus
 • Anenská x J. Lohrera
 • Dvořákova (u betonové zídky
 • ČSA x V. Nezvala
 • Bezručova 171 – u výměníku DISTEP
 • F. Čejky 433 – u parku
 • Frýdlantská x Komenského
 • Mozartova 1779
 • Slezská – u celní správy
 • Novodvorská 3071
 • Jiráskova 2491
 • Tolstého 268
 • J. z Poděbrad – před školou
 • Nad Lipinou 2512 – za Novákem
 • J. Opletala 178
 • Beskydská 1722
 • Dr. Tyrše
 • Frýdlantská 1746 (z parku J. Lady)
 • Třanovského 384
 • Novodvorská 3057
 • Dr. Petra 2896

Přílohy ke stažení