06. 12. 2022

Svoz komunálního odpadu o Vánocích bude ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem, tzn. že i v pondělí 26. prosince (2. svátek vánoční) budou popelnice a kontejnery na odpady vyvezeny. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Skládka a kompostárna na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin, v pondělí na Štěpána (26. prosince) a v pátek 30. prosince bude otevřeno pouze do 12. hodin. Na Štědrý den a v sobotu 31. prosince zůstanou brány skládky a kompostárny uzavřeny. Ke standardnímu provozu, tj. od 6.30 hodin do 15. hodin, se skládka vrátí opět v pondělí 2. ledna 2023. V neděli a ve svátky je skládka i kompostárna uzavřena celoročně.

Sběrné dvory neotevřou své brány v sobotu 24. prosince, v pondělí 26. prosince a dále v sobotu 31. prosince. V ostatních dnech platí u sběrných dvorů klasická provozní doba, tj. od 9. hodin do 17. hodin; sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude v provozu v době od 6. hodin do 14. hodin. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

Kompostárna a sběrný dvůr v Bruzovicích bude mít zavřeno v sobotu 24. prosince, v pondělí 26. prosince a poté i v sobotu 31. prosince. V ostatních dnech platí běžná provozní doba. 

Vánoční provozní dobu skládky, sběrných dvorů a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze; v příloze jsou také uvedeny mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo), které proběhnou ve dnech 23., 25., 27., 29. a 30. prosince).

Přílohy ke stažení