30. 08. 2022

První září je nejen první školní den, ale i první den, kdy po dlouhé pauze bude obnoven prodej kompostu vyrobeného na kompostárně v areálu skládky. Cena se nemění a zůstává ve stejné výši, tj. 250 Kč za tunu.

Prodej probíhá na kompostárně na Panských Nových Dvorech (vjezd bránou C), a to během provozní doby kompostárny; zakoupit kompost lze i na kompostárně v Bruzovicích.

Kompost je vyráběn dle platných norem a předpisů a jeho kvalita je zaručena kontrolními vzorky, které provádí akreditovaná laboratoř.

Zeminový substrát bohužel ještě není vyroben a není tak prozatím v nabídce.