06. 12. 2021

Svoz komunálního odpadu o Vánocích bude ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem, tzn. v pátek na Štědrý den budou popelnice a kontejnery na odpady vyvezeny. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Skládka na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin, v pátek na Štědrý den a v pátek 31. prosince bude otevřeno pouze do 12. hodin. První a druhý svátek vánoční, stejně tak na Nový rok a v neděli zůstanou brány skládky uzavřeny. Ke standardnímu provozu, tj. od 6.30 hodin do 15. hodin, se skládka vrátí opět v pondělí 3. ledna 2022.

Sběrné dvory neotevřou své brány od pátku 24. prosince do soboty 25. prosince a dále v pátek dne 31. prosince a v sobotu 1. ledna. V ostatních dnech platí u sběrných dvorů klasická provozní doba, tj. od 9. hodin do 17. hodin; sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude v provozu v době od 6. hodin do 14. hodin. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

Kompostárna a sběrný dvůr v Bruzovicích bude mít zavřeno od čtvrtku 23. prosince do soboty 25. prosince a poté od čtvrtku 30. prosince do soboty 1. ledna. V ostatních dnech platí běžná provozní doba.

Vánoční provozní dobu skládky, sběrných dvorů a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. Vám přeje veselé Vánoce prožité hlavně ve zdraví a pohodě a v novém roce ať se jen a jen daří.

Přílohy ke stažení