13. 10. 2021

Koncem března se před rodinnými domy ve Frýdku-Místku opět objevily hnědé nádoby a Frýdecká skládka začala svážet bioodpad. V zimních měsících svoz bioodpadu neprobíhá a bionádoby tak budou v tomto roce naposledy vyvezeny v lichém týdnu od 22. listopadu do 26. listopadu.

Po posledním svozu by občané měli nádobu vyprázdnit od případných zbytků, vyčistit a na zimu uskladnit.

Odpad z hnědých nádob je odvážen na kompostárnu, kde se z něj zpracovává kompost a vyrábí zeminový substrát. Občané Frýdku-Místku mohou zdarma a celoročně využít k odložení bioodpadů areál společnosti Frýdecká skládka, a.s. na Panských Nových Dvorech, případně kompostárnu v Bruzovicích.

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.