04. 06. 2021

Ve dnech 11. června a 25. června proběhne převážně v místních částech města Frýdku-Místku svoz biologicky rozložitelného odpadu z velkoobjemových kontejnerů. Na vytipovaných místech budou kontejnery přistaveny v pátek a vyvezeny budou následně v pondělí.

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit pouze biologicky rozložitelný odpad (např. tráva, listí, drobné větve apod.).

Naopak do kontejnerů není možné odkládat velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady mohou občané zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení Místo přistavení

11. 6. 

Skalice 137 (u kostela)
Skalice 61 (u kulturního domu)
Skalice – Kamenec rozcestí
Lískovec – Hájek
Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

25. 6.

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)
Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.