29. 03. 2021

Od 12. dubna začíná svoz odpadu od zahrádkářských osad. Toho dne budou na pěti vytipovaných místech umístěny kontejnery, které budou sloužit zahrádkářům k odkládání drobného odpadu. Kontejnery budou sváženy 2 krát týdně a svoz bude ukončen jejich stažením v sobotu 30. října.

V pátek 23. dubna se přidají k zahrádkářským osadám velkoobjemové kontejnery, které budou sváženy v intervalu co 14 dní, a to až do pátku 22. října, kdy proběhne poslední umístění. Celkem 7 těchto kontejnerů bude přistaveno vždy v pátek a staženy budou v pondělí; poslední odvoz tak proběhne v pondělí 25. října.

Svoz pytlů umístěných u zahrádkářských osad bude probíhat v období od pondělí 26. dubna do pondělí 25. října – přesné datum svozu a přesné místo pro uložení pečlivě zavázaných pytlů naleznete v harmonogramu v příloze.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.

Přílohy ke stažení