09. 12. 2020

Svoz komunálního odpadu o Vánocích bude ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Ve městě proběhne v sobotu 19. prosince mimořádný svoz nádob na papír a plast. Na Štědrý den (čtvrtek 24. prosince) bude probíhat svoz odpadu dle stanoveného harmonogramu, stejně tak v pátek 25. prosince (první svátek vánoční – Boží hod vánoční); popelnice na odpady je proto vystavit nejpozději v 6. hodin ráno. V sobotu 26. prosince (druhý svátek vánoční) se uskuteční opět mimořádný svoz nádob na papír a plast.

Od pondělí 28. prosince až do konce roku bude ve městě monitorována naplněnost nádob na papír a plast a dle potřeby bude realizován mimořádný svoz.

Ke změně ve svozu odpadu oproti harmonogramu dojde pouze na Nový rok. Svoz odpadů v pátek 1. ledna 2021 neproběhne, nádoby budou svezeny až druhý den, tj. v sobotu 2. ledna.

Svoz odpadkových košů proběhne beze změn.

Skládka na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin (v pátek a v sobotu otevřeno pouze do 14. hodin), vyjma Štědrého dne 24. prosince, Božího hodu vánočního 25. prosince a ve čtvrtek 31. prosince, kdy bude otevřena pouze do 12. hodin. Druhý svátek vánoční (26. prosince) a na Nový rok (1. ledna) zůstane skládka uzavřena. V sobotu 2. ledna 2021 bude skládka v provozu od 6.30 hodin do 12. hodin.

Sběrné dvory neotevřou své brány od čtvrtka 24. prosince do soboty 26. prosince a dále ve čtvrtek dne 31. prosince, v pátek 1. ledna a v sobotu 2. ledna. V ostatních dnech platí u sběrných dvorů klasická provozní doba, tj. od 9. hodin do 17. hodin; sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude v provozu v době od 6. hodin do 14. hodin. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

 Kompostárna v Bruzovicích bude mít zavřeno od soboty 19. prosince do neděle 3. ledna.

Svoz odpadu a provozní dobu sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Přílohy ke stažení