09. 11. 2020

V úterý 17. listopadu (státní svátek Den boje za svobodu a demokracii) zůstanou sběrné dvory ve městě a kompostárna v Bruzovicích uzavřeny; skládka na Panských Nových Dvorech přijímá odpady do 14. hodin.

Svoz komunálního odpadu z nádob ve městě proběhne dle harmonogramu a beze změn.