26. 10. 2020
AKTUALIZACE: 5. 1. 2021

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace způsobené výskytem koronaviru platí na provozech společnosti Frýdecká skládka, a.s. s účinností od pondělí 26. 10. 2020 od 6.00 hod. mimořádná preventivní opatření. 

Společnost Frýdecká skládka, a.s. nadále poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářstvízajišťuje svoz odpadu v obcích a přijímá odpady na řízené skládce odpadu na Panských Nových Dvorech.

Sběrné dvory na území města Frýdku-Místku i obce Bruzovice zůstávají v provozu. Dotřiďovací linka Separace v Lískovci je v provozu bez omezení.

Vzhledem k situaci ale přijala společnost mimořádná preventivní opatření, a to:

areál SKLÁDKY a KOMPOSTÁRNY

  • odběr odpadů probíhá bez omezení;
  • do prostoru vážního domku lze vstupovat pouze jednotlivě a před vstupem je nutno použít na ruce dezinfekci umístěnou před vchodem.

areál DOPRAVY

  • omezení vstupu cizích osob do areálu střediska DOPRAVA na Panských Nových Dvorechvyužívat odběrné místo nebezpečného odpadu mohou pouze smluvní partneři;
  • platby v hotovosti jsou dočasně pozastaveny (platby možné pouze bezhotovostním způsobem).

S cílem maximálně eliminovat šíření nákazy, prosím, využívejte přednostně pro objednání služeb telefonického a e-mailového kontaktu:

DISPEČINK
T: +420 558 440 066, M: +420 603 881 676, E: dispecer@frydeckaskladka.cz

SKLÁDKA
T: +420 558 440 077, M: +420 603 881 671, E: skladka@frydeckaskladka.cz

Mimořádná opatření a pokyny platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení a dodržování mimořádných opatření.