10. 03. 2020

Koncem března se před rodinnými domy ve Frýdku-Místku opět objeví hnědé nádoby – od pondělí 23. března začíná Frýdecká skládka svážet bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat každých 14 dní, a to dle stanoveného harmonogramu – harmonogram je uveden v příloze, a to pro lichý a sudý týden.

Nádobu je třeba vystavit v den svozu již v šest hodin a do nádob je možné ukládat pouze kompostovatelné odpady (viz níže).

Odpad z hnědých nádob je odvážen na kompostárnu, kde se z něj zpracovává kompost a vyrábí zeminový substrát.

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

 

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

Na sídlištích ve městě je také od konce září minulého roku rozmístěno celkem 10 ks sedmisetlitrových nádob určených pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu; tyto nádoby se sváží pravidelně každý čtvrtek. Vzhledem k tomu, že se zatím v bioodpadu ve velké míře objevují i složky nevhodné ke zpracování na kompost, využívá se tento odpad k rekultivaci skládky.

 

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

FRÝDEK

Maryčky Magdonové – stanoviště kontejnerů u domu č. p. 231

Bruzovská – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 308

Novodvorská – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 3051

Novodvorská – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 3072

Dobrovského – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 3094

MÍSTEK

Jaroslava Lohrera – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 686

Československé armády – stanoviště kontejnerů u domu č. p. 1946

Frýdlantská – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 159

Bezručova – stanoviště kontejnerů u domu č.p. 2267

Mozartova – stanoviště kontejnerů naproti domu č.p. 1779

Přílohy ke stažení