31. 03. 2020

Rozhodnutím Vlády České republiky (č. 348 ze dne 30. 3. 2020) mají občané až do dne 11. 4. 2020 do 6.00 hod. v maximální míře omezit pohyb na veřejně dostupných místech s výjimkou vyřízení těch nejnutnějších záležitostí.

Výjimkou se rozumí např. cesta do zaměstnání, nezbytně nutná cesta za rodinou, k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod. Vzhledem k tomu, že občané v těchto dnech stále častěji dojíždějí na skládku a kompostárnu, přičemž se nejedná o nezbytně nutné cesty, zdůrazňujeme, že skládka, kompostárna a sběrné dvory ve městě jsou až do odvolání pro občany – fyzické osoby – zcela uzavřeny. Přijetí odpadu na skládku, na kompostárnu a ve sběrných dvorech od občanů není možné. Na skládce a kompostárně neprobíhá ani prodej materiálů občanům (např. zeminového substrátu, kompostu). Občané si ale zeminový substrát a kompost mohou objednat na tel. č. 558 440 066 a bude jim dopraven na určené místo; platba bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (tzn. bezhotovostně).

Žádáme občany, aby objemné odpady a vysloužilá elektrozařízení prozatím shromažďovali doma a až po skončení nouzového stavu je odevzdávali ve sběrných dvorech nebo na skládce. Upozorňujeme zároveň, že odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, a to i mimo nádoby, je přestupkem s možností uložení sankce do výše 50 tis. Kč a vyzýváme občany, aby neodkládali objemné a nebezpečné odpady a stará elektrozařízení u nádob na odpady.

Živnostnicí mohou služeb skládky a kompostárny využívat pouze po předložení osvědčení o podnikatelské činnosti (tj. živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku) a dokladu totožnosti (tj. občanského průkazu).

Právnických osobám a živnostníkům zůstane v nejnutnějších případech k dispozici pro odkládání nebezpečného odpadu sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech, který je v provozu od pondělí do pátku v době od 6.00 hod. do 14.00 hod. (sběrný dvůr není otevřen v sobotu). Upozorňujeme, že v areálu společnosti Frýdecká skládka platí mimořádná bezpečnostní opatření, služeb sběrného dvora lze využívat jednotlivě a při vstupu je třeba se řídit pokyny ostrahy a zaměstnanců společnosti Frýdecká skládka.

AKTUALIZOVÁNO DNE 2. 4. 2020