06. 12. 2019

Svoz komunálního odpadu o Vánocích bude ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Na Štědrý den (úterý 24. prosince) bude probíhat svoz odpadu dle stanoveného harmonogramu, stejně tak ve středu 25. prosince (první svátek vánoční – Boží hod vánoční) a ve čtvrtek 26. prosince (druhý svátek vánoční) budou ve městě svezeny odpady.   

Ke změně ve svozu odpadu oproti harmonogramu dojde pouze na Nový rok. Ve středu 1. ledna 2020 provedou pracovníci Frýdecké skládky pouze svoz odpadu z kontejnerů na sídlišti Slezská ve Frýdku. V sobotu 4. ledna 2020 se pak uskuteční ve Frýdku-Místku a v obcích Sedliště a Bruzovice náhradní svoz za středu 1. 1. 2020 (Nový rok), tzn. že na Nový rok svoz odpadu neproběhne (vyjma svozu odpadu z kontejnerů na sídlišti Slezská). Popelnice se svozem ve středu je třeba vystavit až v sobotu 4. ledna 2020. Na Silvestra, tj. 31. prosince, proběhne svoz odpadu dle platného harmonogramu.

V sobotu 21. prosince zajistí pracovníci Frýdecké skládky mimořádné svozy papíru a plastu z vybraných sídlišť. V úterý 24. prosince se uskuteční mimořádný svoz papíru na sídlišti Slezská ve Frýdku a mimořádný svoz plastů na sídlišti Kolaříkovo a Anenská. Ve čtvrtek 26. prosince proběhne mimořádný svoz papíru a plastu ze sídlišť ve Frýdku-Místku a bude proveden náhradní svoz tříděných složek odpadu ve Skalici. Aby nedocházelo k přeplnění nádob na sklo a papír, budou nádoby na frýdeckých i místeckých sídlištích vyvezeny v úterý 31. prosince.

Svoz odpadkových košů proběhne beze změn.

Skládka na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin (v pátek a v sobotu otevřeno pouze do 14. hodin), vyjma Vánočních svátků (tj. od 24. prosince do 26. prosince) a v úterý 31. prosince, kdy bude otevřena pouze do 12. hodin. Na Nový rok (1. ledna) zůstane skládka uzavřena.

Sběrné dvory neotevřou své brány od úterý 24. prosince do čtvrtku 26. prosince a dále v úterý dne 31. prosince a ve středu 1. ledna. Sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude kromě těchto dnů uzavřen i v sobotu 21. prosince a v sobotu 28. prosince. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

 Kompostárna v Bruzovicích bude mít zavřeno od soboty 21. prosince do středy 1. ledna.

Svoz odpadu a provozní dobu sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Přílohy ke stažení