12. 02. 2019

V lednu a v únoru bylo při osmi svozech odvezeno od nádob na komunální odpad celkem 22,35 tun vánočních stromků; v roce 2018 bylo svezeno téměř 16 tun vánočních stromků.

Vánoční stromky byly sváženy na kompostárnu, kde byly štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu.