10. 01. 2019

Svoz vánočních stromků od nádob na komunální odpad bude probíhat v sobotu 12. ledna, 19. ledna a 26. ledna; v případě potřeby proběhne svoz ještě i v sobotu 2. února.

Vánoční stromky jsou sváženy na kompostárnu, kde jsou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu, proto je třeba důkladně odstranit všechny vánoční ozdoby, zejména závěsné háčky.

V roce 2018 bylo svezeno téměř 16 tun vánočních stromků.

Vedle nádob na komunální odpad není dovoleno odkládat jakýkoliv jiný odpad. Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, i mimo nádoby k tomu určené, je považováno za přestupek, za který je možné uložit peněžitou sankci (blokovou pokutu přímo na místě, popř. v rámci přestupkového řízení).