05. 12. 2018

V letošním roce o Vánocích bude svoz komunálního odpadu ve městě proveden beze změn a v souladu se schváleným harmonogramem. Navíc budou pravidelné svozy komunálního odpadu posíleny o mimořádné svozy vytříděných složek komunálního odpadu.

Na Štědrý den (pondělí 24. prosince) bude probíhat svoz odpadu dle stanoveného harmonogramu, stejně tak v úterý 25. prosince (první svátek vánoční – Boží hod vánoční) a ve středu 26. prosince (druhý svátek vánoční) budou ve městě svezeny odpady.   

Ke změně ve svozu odpadu oproti harmonogramu dojde pouze na Nový rok. V sobotu 29. prosince a v neděli 30. prosince se uskuteční ve Frýdku-Místku náhradní svoz za úterý 1. 1. 2018 (Nový rok), tzn. že na Nový rok svoz odpadu neproběhne. V neděli 30. prosince budou svezeny odpady ze sídliště mezi katastrálním úřadem a evangelickým kostelem ve Frýdku, z lokality „Berlín“, dále pak ul. Míru, Sokolská, Dlouhá, Fügnerova, Hutní, Zámecké náměstí, M. Alše, Na Výsluní, Obchodní, Cihelní, Horymírova a v Místku pak sídliště Kolaříkovo, ul. ČSA, Anenská, Příborská, Polní, Lesní, Pavlíkova a 17. listopadu; odpad z ostatních lokalit s pravidelným svozem v úterý se bude svážet již v sobotu 29. prosince. V sobotu bude také proveden náhradní svoz za Nový rok ve Sviadnově; vyvezeny budou i nádoby na plasty. Na Silvestra, tj. 31. prosince, proběhne svoz odpadu dle harmonogramu.

V sobotu 22. prosince zajistí pracovníci Frýdecké skládky mimořádné svozy papíru a plastu z vybraných sídlišť. Mimořádný svoz papíru a plastu proběhne ze sídlišť Riviéra, Anenská, Růžový pahorek, Nad Lipinou, K Hájku a za nemocnicí a ze sídliště za katastrálním úřadem, dále z Nových Dvorů a ze Sviadnova. V úterý 25. prosince se uskuteční mimořádný svoz papíru na sídlišti Slezská ve Frýdku. V sobotu 29. prosince proběhne mimořádný svoz papíru a plastu ze sídlišť ve Frýdku-Místku a bude proveden náhradní svoz plastů v Místku a ve Sviadnově. Aby nedocházelo k přeplnění nádob na sklo, budou nádoby na frýdeckých i místeckých sídlištích vyvezeny v neděli 30. prosince a v pondělí 31. prosince.

Svoz odpadkových košů proběhne beze změn.

Skládka na Panských Nových Dvorech bude v provozu každý den v době od 6:30 do 15. hodin (v pátek a v sobotu otevřeno pouze do 14. hodin), vyjma Vánočních svátků (tj. od 24. prosince do 26. prosince) a v pondělí 31. prosince, kdy bude otevřena pouze do 12. hodin. Na Nový rok (1. ledna) zůstane skládka uzavřena.

Sběrné dvory neotevřou své brány od 24. prosince do 26. prosince a dále dne 31. prosince a 1. ledna. Sběrný dvůr na Panských Nových Dvorech bude kromě těchto dnů uzavřen i v sobotu 22. prosince a v sobotu 29. prosince. V neděli jsou sběrné dvory uzavřeny celoročně.

Kompostárna v Bruzovicích bude mít zavřeno od soboty 22. prosince do středy 26. prosince a od soboty 29. prosince do úterý 1. ledna.

Svoz odpadu a provozní dobu sběrných dvorů, skládky a kompostárny naleznete přehledně v tabulce v příloze.

Přílohy ke stažení