20. 08. 2018

Již po čtvrté v tomto roce rozmístí v září Frýdecká skládka ve Frýdku-Místku velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou občané města uložit nepotřebné objemné věci. Od pondělí 10. září do čtvrtku 20. září bude na 65 stanovištích, vždy na jeden den, umístěn velkoobjemový kontejner; harmonogram s datem a místem přistavení naleznete v příloze.

Od pátku 21. září do pondělí 24. září bude velkoobjemový kontejner přistaven ve Skalici – Kamenci, na rozcestí.

K přistavení velkoobjemových kontejnerů dojde vždy dopoledne uvedeného dne nejpozději do 14. hodin a staženy budou následující den dopoledne.

Do velkoobjemových kontejnerů je možné odkládat starý nábytek (např. skříně, sedačky, židle, matrace apod.) nebo podlahové krytiny (např. koberce, linolea apod.), naopak do nich nelze ukládat nebezpečné odpady (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků a ředidel apod.) či stavební odpady. Kontejnery nejsou určeny ani k odkládání autobaterií a monočlánků, starých lednic a sporáků, mrazáků, televizorů a monitorů; tyto lze odložit zdarma ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru. Stejně tak neslouží velkoobjemové kontejnery pro bioodpady (větve, tráva apod.).

Odpady nesmí být odkládány mimo kontejnery; odložení odpadu vedle kontejneru je přestupek, který je možné postihnout pokutou až do výše 50 tis. Kč. Není dovoleno ani odpady z kontejnerů vybírat.

Objemné a nebezpečné odpady je možné odevzdat také ve sběrných dvorech. Frýdecká skládka provozuje tři sběrné dvory a naleznete je ve Frýdku na sídliště Slezská a pod estakádou a v Místku na ul. Collolouky (vedle hypermarketu TESCO); otevřeny jsou od pondělí do pátku od 9. hodin do 17. hodin a v sobotu od 8. hodin do 14. hodin.

Stavební odpady je nutno odevzdat pouze na skládce na Panských Nových Dvorech, která přijímá odpady od pondělí do čtvrtku od 6:30 do 15. hodin, v pátek a v sobotu od 6:30 do 14. hodin.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Přílohy ke stažení