15. 06. 2018

Společnost Frýdecká skládka, a.s., v rámci podpory třídění odpadů v obcích a ekologické výchovy na školách, organizuje každoročně soutěž ve sběru PET láhví s názvem „Soutěž ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou“. Dne 15. 6. 2018 proběhlo vyhodnocení soutěže.

Soutěž probíhala v období od 4. 9. 2017 do 8. 6. 2018 a přihlásilo se do ní celkem 15 škol z okolí Frýdku-Místku. Přihlášené školy obdržely ke sběru PET láhví žluté igelitové pytle o objemu 250-300 l označené logem společnosti Frýdecká skládka. Pytle byly vždy po naplnění zváženy a jejich obsah dopraven k dotřídění a následně předány k jejich opětovnému využití.

Hodnotilo se množství vysbíraných PET láhví v přepočtu na jednoho žáka, přičemž po celou dobu soutěže platil počet žáků uvedených k 1. září příslušného školního roku.

Během soutěže bylo vysbíráno celkem 3,78 t PET láhví a nejlepšími sběrači se staly děti ze Základní a mateřské školy v Dobraticích, které nasbíraly 13,75 kg PET láhví na jednoho žáka. Prvním pěti nejúspěšnějším školám a školkám budou vyplaceny finanční odměny. Celkové výsledky jsou uvedeny v tabulce v příloze.

Současně se soutěží ve sběru PET láhví se stonožkou Božkou, maskotem společnosti Frýdecká skládka, probíhala soutěž ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“, kterou organizuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. Výsledky soutěže naleznete na stránkách této společnosti – viz odkaz:

http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Pan-Popela/Soutez-s-panem-Popelou/Vysledky/Aktualni-rocnik.html

Přílohy ke stažení