28. 06. 2018

Dne 5. července (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a dne 6. července (Den upálení mistra Jana Husa) proběhne ve městě svoz odpadu dle harmonogramu.

Ve čtvrtek proběhne v souladu se schválenými harmonogramy svoz odpadu i v obcích Morávka, Pražmo, Krásná, Palkovice a Fryčovice, v pátek pak v obcích Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty a Nošovice. V těchto dnech bude probíhat i svoz vytříděných složek odpadu (separovaný sběr).

Skládka na Panských Nových Dvorech ve dnech státních svátků přijímá odpady pouze do 14. hodin.

Sběrné dvory ve městě, třídící linka v Lískovci a kompostárna v Bruzovicích zůstanou uzavřeny.

V sobotu dne 7. července budou sběrné dvory opět otevřeny, a to od 8. hodin do 14. hodin, skládka bude v provozu od 6:30 do 14. hodin; kompostárna v Bruzovicích zůstane uzavřena, odpad lze však odevzdat na skládce na Panských Nových Dvorech.

 

Přílohy ke stažení