20. 06. 2018

Společnost Frýdecká skládka věnuje ochraně životního prostředí velkou pozornost, a to nejen předcházením negativních dopadů z činností či jejich minimalizací, ale i separací složek komunálního odpadu a náležitá pozornost je směřována i k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a stavebních odpadů. A právě zapojením do zpětného odběru starých spotřebičů společnost výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. 

Podle certifikátu environmentálního vyúčtování, které vystavila společnost Asekol zajišťující celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, bylo za rok 2017 prostřednictvím Frýdecké skládky odevzdáno celkem 12 365 kg starého elektra. Hromada 12,365 t vysloužilých lednic, praček, televizorů, notebooků, rádií apod. představuje úsporu 130 MWh elektrické energie, 6 191 litrů ropy, 615 kubíků vody a 6 tun primárních surovin; navíc došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 28 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečného odpadu o 127 tun. Úspora 6 191 litrů ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 91 057 km v běžném osobním automobilu (pro srovnání obvod Země na rovníku činí 40 075 km).

Zpětný odběr a recyklace např. stovek mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Uvědomíme-li si, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, je 12,365 t odevzdaných elektrozařízení nezanedbatelné číslo, kterým společnost výrazně přispěla k ochraně životního prostředí.

A všem, kteří pomocí sběrných dvorů společnosti Frýdecká skládka odevzdali jakýkoliv vysloužilý spotřebič, patří velký dík.

Přílohy ke stažení