22. 03. 2018

Po čtyřměsíční pauze se v dubnu opět před rodinnými domy ve Frýdku-Místku objeví hnědé nádoby – od pondělí 2. dubna začíná Frýdecká skládka svážet bioodpad, resp. od soboty 31. března, neboť na 2. dubna letos připadá Pondělí velikonoční a náhradní svoz bude proveden již v sobotu 31. března.

Svoz bioodpadu bude probíhat každých 14 dní, a to dle stanoveného harmonogramu – harmonogram je uveden v příloze. Nádobu je třeba vystavit v den svozu již v šest hodin a do nádob je možné ukládat pouze kompostovatelné odpady (viz níže).

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

Přílohy ke stažení