26. 02. 2018

Březen se ponese ve Frýdku-Místku ve znamení jarního úklidu. Od pondělí 5. března až do čtvrtku 15. března budou po městě postupně rozmístěny velkoobjemové kontejnery a lidé se mohou zbavit nepotřebného objemného odpadu.

Stejně jako v loňském roce i letos budou kontejnery přistaveny na 63 místech – viz harmonogram v příloze. K přistavení dojde vždy dopoledne uvedeného dne nejpozději do 14. hodin a staženy budou kontejnery následující den dopoledne. Od pátku 16. března do pondělí 19. března bude velkoobjemový kontejner přistaven ve Skalici – Kamenci, na rozcestí.

Do velkoobjemových kontejnerů je možné odkládat starý nábytek (např. skříně, sedačky, židle, matrace apod.) nebo podlahové krytiny (např. koberce, linolea apod.), naopak do nich nelze ukládat nebezpečné odpady (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků a ředidel apod.) či stavební odpady. Kontejnery nejsou určeny ani k odkládání autobaterií a monočlánků, starých lednic a sporáků, mrazáků, televizorů a monitorů; tyto lze odložit zdarma ve sběrných dvorech v rámci zpětného odběru. Stejně tak neslouží velkoobjemové kontejnery pro bioodpady (větve, tráva apod.).

Odpady nesmí být odkládány mimo kontejnery; odložení odpadu vedle kontejneru je přestupek, který je možné postihnout pokutou až do výše 50 tis. Kč.

Objemné a nebezpečné odpady je možné odevzdat ve sběrných dvorech. Frýdecká skládka provozuje tři sběrné dvory a naleznete je ve Frýdku na sídliště Slezská a pod estakádou a v Místku na ul. Collolouky (vedle hypermarketu TESCO); otevřeny jsou od pondělí do pátku od 9. hodin do 17. hodin a v sobotu od 8. hodin do 14. hodin. → PŘEHLED SBĚRNÝCH DVORŮ

Stavební odpady je nutno odevzdat pouze na skládce na Panských Nových Dvorech, která přijímá odpady od pondělí do čtvrtku od 6:30 do 15. hodin, v pátek a v sobotu od 6:30 do 14. hodin.

S případnými dotazy se lze obracet na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 498 nebo na dispečink společnosti Frýdecká skládka, tel. 558 440 066.

 

Přílohy ke stažení