04. 01. 2018

Svoz vánočních stromků od nádob na komunální odpad bude probíhat každou sobotu v lednu (vyjma soboty 6. ledna); první svoz bude proveden v sobotu 13. ledna, následně pak v sobotu 20. ledna a 27. ledna.

Vánoční stromky jsou sváženy na kompostárnu, kde jsou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu, proto je třeba důkladně odstranit všechny vánoční ozdoby včetně závěsných háčků.